Piec chlebowy i tradycyjne podlaskie potrawy

To już podsumowanie naszych działań związanych z projektem „Wektor do przeszłości. Rozwój tradycyjnej kultury jako czynnika wzrostu potencjału turystycznego”.

Były intensywne warsztaty budowy pieca chlebowego, potem w tym piecu gotowaliśmy, bawiliśmy się i jedliśmy na Festiwalu Kuchni Tradycyjnej, a na koniec wydaliśmy publikację z przepisami. Pomiędzy dużo spraw organizacyjnych i technicznych, które nie zawsze są widoczne dla wszystkich odbiorców.

Zamieszczona poniżej broszura to pewnego rodzaju przekrój naszych działań, ich efektów i pamiątka na zakończenie tej bogatej inicjatywy. Oglądajcie!

Przedsięwzięcie jest częścią międzynarodowego projektu pn. „Wektor do przeszłości. Rozwój tradycyjnej kultury jako czynnika wzrostu potencjału turystycznego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Ewa Stepaniuk Opublikowane przez: