Śpiewy Pogranicza w Muzeum Wsi Lubelskiej

Śpiewy pogranicza ze zbiorów Jana Ignaciuka w Muzeum Wsi Lubelskiej w
Lublinie to projekt mający na celu popularyzację repertuaru pieśniowego z terenów Podlasia i Lubelszczyzny. W ramach zadania w Muzeum Wsi Lubelskiej zostaną zorganizowane dwa warsztaty śpiewacze (1 i 15 lipca) oraz panel naukowy wraz z koncertem-potańcówką (2 września).

Warsztaty poprowadzą nauczycielki śpiewu tradycyjnego wraz ze śpiewaczkami z terenów udokumentowanych przez Jana Ignaciuka: Karolina Demianiuk (artystka i śpiewaczka ludowa z Dołhobród) i Ewa Grochowska (badaczka tradycji muzycznych polskiej wsi) oraz Nina Jawdosiuk (śpiewaczka ludowa z Dobrowody) i Julita Charytoniuk (kulturoznawczyni, etnomuzykolożka).

Nabór na warsztaty rozpocznie się dwa tygodnie przed planowanymi zajęciami. Więcej informacji na profilach społecznościowych lubelskiego skansenu.

Podsumowaniem warsztatów będzie panel naukowy prezentujący dotychczasowe badania nad kulturowym pograniczem polsko-białorusko-ukraińskim, w którym udział wezmą: prof. dr hab. Feliks Czyżewski (slawista, dialektolog, etnolingwista), prof. dr hab. Jan Adamowski (językoznawca, folklorysta i kulturoznawca) oraz dr Beata Maksymiuk-Pacek (kulturoznawczyni i badaczka obrzędowości Lubelszczyzny i
Podlasia), jak też prowadzący warsztaty śpiewacze: dr Ewa Grochowska i mgr Julita Charytoniuk.

Zwieńczeniem całego projektu będzie koncert, podczas którego wystąpi Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Zabłocia i prowadzący warsztaty śpiewacze. Podczas potańcówki melodie z Polesia Lubelskiego zagra Kapela Kwadryl. 

Współorganizatorami projektu są: Instytut Nauk o Kulturze UMCS oraz
Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia.

Patronat medialny objęły: Pismo Folkowe, muzykatradycyjna.pl, TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Radio Plus Lublin, Gość Niedzielny.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W grafice wykorzystano fotografie autorstwa T. Langiera.

Admin Opublikowane przez: