Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – audyt

Szanowni Państwo

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego wyłonienia Wykonawcy na przeprowadzenie audytu finansowego projektu „Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi” w części zadań realizowanych przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia. Szczegóły w załączniku.

Ewa Stepaniuk Opublikowane przez: