Zapytanie ofertowe na zakup laptopa

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „TURYSTYKA EDUKACYJNA NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH W POLSCE I NA BIAŁORUSI” (PLBU.01.02.00-BY-0977/19-00) przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup i dostawa komputera przenośnego (laptopa) wraz z licencją systemu operacyjnego i akcesoriami.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć: – drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: sdp@podlasie.org, w tytule wiadomości wpisując „Zapytanie ofertowe – KOMPUTER”.
Termin składania ofert upływa 22 maja 2020 r., godz. 15:00.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie wymagane załączniki znajdują się poniżej.

Ewa Stepaniuk Opublikowane przez: