IE Warning
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
 
 
left arrow right arrow

MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI, PAMIĘTAMY O PRZESZŁOŚCI

 

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową założoną w 2004 roku. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zrównoważonego rozwoju Podlasia z jednoczesnym przestrzeganiem zasad ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych

 

 

 

ZAKRES DZIAŁANIA

ORAZ CELE STOWARZYSZENIA

 
Wszechstronne działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego
Organizacja i rozwój współpracy regionalnej, międzyregionalnej i międzynarodowej  na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu podlaskiego
Wspieranie współczesnej aktywności obywateli i uświadamiane ogółowi społeczeństwa potrzeby i znaczenia społecznych działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczo – kulturowego
Popularyzowanie wiedzy o Podlasiu i działanie na rzecz swobody dostępu do informacji i jawności życia publicznego niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 

 

 

 

OSTATNIE PROJEKTY

I WYDARZENIA

 

Stowarzyszenia prowadzi aktywne formy edukacji, szczególnie wśród młodzieży, działania aktywizujące i integrujące mieszkańców małych wsi i miasteczek oraz akcje na rzecz rozwoju regionalnego, w tym ochrony środowiska przyrodniczo – kulturowego

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Z BLOGU

 

 

ingridwplk