Dobrowodzka tradycja muzyczna

Projekt realizowany w 2019 roku, dotyczy kontynuacji tradycji śpiewaczych w Dobrowodzie (gm. Kleszczele) na Podlasiu.
W latach 70. XX wieku powstał tam zespół śpiewaczy, który tworzyło kilkanaście kobiet. Czasem do śpiewania dołączali również
mężczyźni. Lata 90. XX i początek XXI wieku to lata świetności zespołu. Koncertował wówczas w kraju i za granicą.
Kiedy zmarły najstarsze śpiewaczki, zespół na jakiś czas zawiesił działalność. Od kilku lat znów jest w formie. Można go
usłyszeć na lokalnych imprezach plenerowych. Obecnie zespół tworzą: Nina Jawdosiuk (1942), Walentyna Klimowicz (1933), Barbara Jakimiuk (1945).
Nina Jawdosiuk jest niewątpliwie jego liderką. Pamięta najwięcej pieśni, które są w jej rodzinie przekazywane z pokolenia na
pokolenie. Wraz ze starszą córką śpiewa w cerkiewnym chórze. Doskonale pamięta wesela, na które przygotowywało się specjalne
obrzędowe pieczywo zwane „korowajem”. Potrafi obrazowo opowiadać o dzieciństwie, z którego zapamiętała wiele pieśni i
zwyczajów – dziś już zapomnianych.

W ramach projektu odbywają się spotkania śpiewacze, skierowane przede wszystkim do mieszkańców Dobrowody i okolic. Jednak cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że w każdym uczestniczą przyjezdni. Tematyka spotkań jest dopasowana do roku obrzędowego.
Finałem projektu będzie spotkanie w dobrowodzkiej świetlicy i wspólne śpiewanie kolęd oraz wydanie śpiewnika z pieśniami z
Dobrowody.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultur.