Dobrowodzka tradycja muzyczna

Projekt realizowany od kwietnia do grudnia 2019 roku, dotyczący kontynuacji tradycji śpiewaczych w Dobrowodzie (gm. Kleszczele) na Podlasiu.

W latach 70. XX wieku powstał tam zespół śpiewaczy, który tworzyło kilkanaście kobiet. Czasem do śpiewania dołączali również mężczyźni. Lata 90. XX i początek XXI wieku to lata świetności zespołu. Koncertował wówczas w kraju i za granicą. Kiedy zmarły najstarsze śpiewaczki, zespół na jakiś czas zawiesił działalność. Od kilku lat znów jest w formie. Występował, wraz z Katarzyną Groniec, na Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie (koncert re:tradycja), na Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie. Obecnie zespół tworzą: Nina Jawdosiuk (ur. 1942), Walentyna Klimowicz (ur. 1943), Barbara Jakimiuk ( ur. 1945).

Nina Jawdosiuk jest niewątpliwie jego liderką. Pamięta najwięcej pieśni, które są w jej rodzinie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wraz ze starszą córką śpiewa w cerkiewnym chórze. Doskonale pamięta wesela, na które przygotowywało się specjalne obrzędowe pieczywo zwane „korowajem”. Potrafi obrazowo opowiadać o dzieciństwie, z którego zapamiętała wiele pieśni i zwyczajów – dziś już zapomnianych.

W ramach projektu odbywały się spotkania śpiewacze, skierowane przede wszystkim do mieszkańców Dobrowody i okolic. Jednak cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że w każdym uczestniczyli przyjezdni. Jeden z warsztatów odbył się w Białymstoku. Tematyka spotkań została dopasowana do roku obrzędowego. Finałem projektu było spotkanie w dobrowodzkiej świetlicy i wspólne śpiewanie kolęd oraz wydanie śpiewnika z pieśniami z Dobrowody.

Śpiewnik dobrowodzki 2019

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.