Pracownia Instrumentów Ludowych

 
Projekt nawiązuje do pomysłu etnografa Adama Chętnika (1885 – 1967), który planował utworzenie szkoły lutniczej na Kurpiach. 
 
W ramach projektu odbywają się warsztaty lutnicze, które prowadzi Andrzej Staśkiewicz z Kadzidła, a którego odbiorcami są mieszkańcy gminy Kadzidło, którzy zgłosili chęć praktycznej kontynuacji tej zanikającej profesji, jaką jest lutnictwo. Podczas spotkań się z Mistrzem, zdobywają teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności: poznają pracownię, zapoznają się z narzędziami stolarskimi i zasadami ich używania, wykonają proste i bardziej skomplikowane instrumenty z kory i drewna (np. gwizdki, kołatki, rogi pasterskie, skrzypce dłubane), czą się podstaw gry na wykonanych własnoręcznie instrumentach. Poza stałymi zajęciami Andrzej Staśkiewicz prowadzi również warsztaty dla lokalnej młodzieży i dorosłych.
 
 
 
 
Andrzej Staśkiewicz – kurpiowski twórca ludowy, rzeźbiarz, muzykant, jedyny w regionie budowniczy instrumentów muzycznych. Jest następcą słynnego Bolesława Olbrysia z Dębnik k. Nowogrodu (Podlasie). Pierwsze rzeźby zaczął tworzyć w 2000r. zdobywając wysokie oceny w konkursach rękodzieła. Uczestniczy w plenerach rzeźbiarskich tworząc rzeźby monumentalne za pomocą piły łańcuchowej. Lubi podejmować wyzwania i eksperymentować. W roku 2004 r. zbudował pierwszy instrument, dłubane skrzypeczki, na których z czasem nauczył się grać. Kolejne instrumenty to ligawa, fujarka,gwizdki, piszczałki,kołatki, bębny. Wykonał kilka instrumentów historycznych jak fidel płocka, suka biłgorajska, rebek, miniaturowe skrzypce- surdynka, skrzypce klawiszowe. Zbudował również lirę korbową, unikalny instrument z tysiącletnią tradycją. Znaczącym osiągnięciem była rekonstrukcja kurpiowskiej basetli i wprowadzenie jej do praktyki muzycznej w łomżyńskiej kapeli Miód na Serce. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na realizację projektu budowy basetli kurpiowskiej w programie „Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych” w 2015r.
         Instrumenty z pracowni kurpiowskiego lutnika prezentowane były na wystawach, kiermaszach, grały w kapelach tradycyjnych a także w mediach, audycjach radiowych, filmie i materiałach reklamowych. Pisała o nich prasa lokalna. Co roku wystawiane są na prestiżowym Targowisku Instrumentów w Warszawie i Kazimierzu Dolnym. Ważną rolę odgrywają w umuzykalnianiu dzieci i młodzieży podczas warsztatów prowadzonych w szkołach i placówkach kultury.
        Andrzej Staśkiewicz gra w kapelach kurpiowskich na skrzypcach, basach i lirze korbowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Za swoją działalność został odznaczony Medalem honorowym ” Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Nagrodą Starosty Ostrołęckiego.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury