Kożyńska tradycja muzyczna – Maria Denisiuk

Od czerwca do grudnia 2020 r. Związek Ukraińców Podlasia realizował zadanie pn. „Kożyńska tradycja muzyczna – Maria Denisiuk”, w ramach którego odbywały się warsztaty śpiewu z jedną z najstarszych mieszkanek Kożyna – Marią Denisiuk urodzoną w 1928 roku. Uczestnicy śpiewaczych spotkań poznali pieśni religijne – wielkopostne i pogrzebowe, obrzędowe m.in. wiosenne, żniwne, weselne, liryczne, uczyli się lokalnej gwary, słuchali o zwyczajach, poznali kontekst wykonawczy pieśni. 5 września, w ramach festiwalu „Tanci w kłuni” w pobliskim skansenie w Koźlikach odbył się koncert Marii Denisiuk z uczennicami. Pieśni i opowieści z Kożyna były nagrywane i część z nich została zamieszczona w Internecie.

https://www.youtube.com/watch?v=Sv-tVlaR6xw&list=PLl-QpbiNlHrMdPR3UT0oeAdftIss5_ggX

Film podsumowujący projekt: https://www.youtube.com/watch?v=Zh_69xoHdAc

Powstał śpiewnik z pieśniami oraz fotografiami z Kożyna.

Partnerzy zadania:

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.