Unieważnienie zapytania ofertowego – LORNETKI

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego, którego przedmiotem był zakup i dostawa lornetek w ramach realizacji projektu pn. „Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi” (PLBU.01.02.00-BY-0977/19-00) przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

UZASADNIENIE

Brak ofert.

Ewa Stepaniuk Opublikowane przez: