Przedłużony termin konkursu – Historia mojego domu

Obecna sytuacja nie pomaga nam w realizacji wielu przedsięwzięć. Nasze kontakty, wydarzenia i praca jest mocno ograniczona. Mimo wszystko chcemy tworzyć i dać możliwość uczestnictwa w czymś atrakcyjnym. Dlatego też postanowiliśmy przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu ogłoszonego już dawno temu.

Ponownie zapraszamy do udziału w konkursie „Historia mojego domu”, organizowanego w ramach projektu „Szkoła Tradycji Architektonicznych Północnego Podlasia”, a finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, głównym celem konkursu jest uchwycenie bogactwa dziedzictwa kulturowego związanego z historią swojego domu, tradycyjnym budownictwem drewnianym Północnego Podlasia oraz innymi lokalnymi aspektami niematerialnymi – gwara, nazewnictwo, opowieści rodziców, dziadków.

Konkurs skierowany jest do młodzieży z terenu czterech powiatów województwa podlaskiego: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. uczniowie szkół podstawowych (klasy VI – VIII),
  2. uczniowie szkół średnich.

Prace przyjmujemy do 30 października 2020 r.

ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE w postaci sprzętu elektronicznego i sportowego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie (do pobrania poniżej). Informacji można zasięgnąć również pod numerem telefonu +48 662 044 775 (Ewa), +48 602 430 772 (Mirek) lub pisząc na adres mailowy: sdp@podlasie.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Ewa Stepaniuk Opublikowane przez: