Konkurs architektoniczny

Zapraszamy do udziału w konkursie na „Najlepiej zrealizowany nowy lub poddany renowacji istniejący budynek z zachowaniem lokalnych tradycji architektonicznych”, organizowanego w ramach projektu „Szkoła Tradycji Architektonicznych Północnego Podlasia”.

Głównym celem konkursu jest uchwycenie propagowanie nowych budynków i takich, które poddane zostały renowacji z wykorzystaniem dawnych sposobów budownictwa drewnianego oraz tradycyjnego zdobnictwa. Nasze drewniane perełki są podziwiane przez wielu z zewnątrz, dostrzeżmy to piękno wewnątrz, u nas.

Konkurs skierowany jest do właścicieli i użytkowników nowych i remontowanych zgodnie z tradycją architektoniczną budynków drewnianych z terenu czterech powiatów województwa podlaskiego: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada 2020 r.

DO WYGRANIA:

I miejsce – 2000 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 zł oraz 3 wyróżnienia rzeczowe.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie (do pobrania poniżej). Informacji można zasięgnąć również pod numerem telefonu +48 662 044 775 (Ewa), +48 602 430 772 (Mirek) lub pisząc na adres mailowy: sdp@podlasie.org

Ewa Stepaniuk Opublikowane przez: