Wystawa w Białowieskim Parku Narodowym

Od 15 września do 15 października zapraszamy do pawilonu edukacyjnego w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.

Mogą Państwo tam obejrzeć naszą najnowszą wystawę. Kilkadziesiąt dzieł to efekt pracy plenerowej kilkunastu artystów i fotografów z Polski i Białorusi. Krajobrazy rzek i lasów, rzadkie gatunki zwierząt i roślin oraz dziedzictwo kulturowe uchwycone w kadrach i obrazach to zaproszenie do poznania wielu zaskakujących miejsc.

Prace przedstawiają Dolinę Górnej Narwi (PL), Republikański Rezerwat Biologiczny „Dniepro – Sożski” (BY) i Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny (BY).

Plenery odbyły się w kwietniu i lipcu bieżącego roku w ramach projektu „Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi”, realizowanym przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Białoruski Zielony Krzyż, Republikański Rezerwat Biologiczny „Dniepro – Sożski” i Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny.

Organizator wystawy: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia

Współorganizator: https://www.bpn.com.pl/

Główna strona projektu: Naturedutour

Ewa Stepaniuk Opublikowane przez: