Edukacja w terenie

Lekcje geografii, biologii i pewien wymiar historii zdecydowanie lepiej odbywać w terenie niż w szkolnych ławkach, prawda? 13 października 2021 r. z uczniami Szkoły Podstawowej w Narwi poznawaliśmy przyrodę i elementy kulturowe Doliny Górnej Narwi.

Zaobserwowaliśmy zarówno aktualne procesy rzeczne, jak i pozostałości po działalności Pranarwi sprzed 5 tys. lat temu.

Wypatrywaliśmy w Puszczy Ladzkiej ptaków takich jak sóweczka – najmniejsza sowa występująca sowa w Polsce czy jarząbka – małych kurek leśnych, perfekcyjnie wtapiających się w tło.

Spacerowaliśmy po zarośniętej lasami wydmie parabolicznej i uczyliśmy się jak ona powstała.

Obserwowaliśmy stada koników polskich i polskiej czerwonej krowy, które żyją w dolinie jako „żywe kosiarki” w ramach ochrony siedlisk rzadkich ptaków.

Porozmawialiśmy również o dawnej działalności miejscowej ludności, która związana była z rzeką. Chodzi tu przede wszystkim o spław drewna i innych produktów, tj. miód, potaż, zboża czy chmiel.

Szukaliśmy śladów świadczących o przebywaniu w danych miejscach ludzi z epoki kamienia. Udało nam się odnaleźć kawałki obrobionych krzemieni, które wcześniej mogły być nożykami lub innymi narzędziami.

A na koniec stanęliśmy bezpośrednio nad starorzeczem Narwi (w Puchłach na kładce) i dowiedzieliśmy się w jaki sposób doszło do jego powstania.

Było fajnie i „tuż za płotem”.

_______________________________________________________________________

Edukacyjna wycieczka terenowa odbyła się w ramach projektu „Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi”, finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Ewa Stepaniuk Opublikowane przez: