Warsztaty wyplatania ze słomy w Narwi

Zapraszamy młodzież i dorosłych na warsztaty rękodzielnicze, tym razem na wyplatanie ze słomy. Zajęcia poprowadzi Mikołaj Pietruczuk z Hajnówki.
https://jarmarkjagiellonski.pl/pl/tworca/mikolaj-pietruczuk/

Podczas warsztatów poznamy technikę wyplatania/szycia słomą, wykonamy naczynie słomiane. Zapewniamy materiały oraz narzędzia.

Warsztaty odbędą się 12 i 13 września 2022 (poniedziałek i wtorek), w godz. 16.30-20.00 w Narwiańskim Ośrodku Kultury, przy ul. Mickiewicza 105 w Narwi

Koszt: przyjezdni 60 zł za dwa dni, 40 zł za jeden dzień; mieszkańcy Narwi bezpłatnie.

Informacje i zapisy: nok@narew.gmina.pl, tel. 85 681 60 86.
Liczba miejsc ograniczona.

Organizator: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia we współpracy z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska.Edycja 2022.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Ewa Stepaniuk Opublikowane przez: