Archiwum Szansy na Oskara

Rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz


Zespół powstał w 1998 roku z inicjatywy Stanisława Rajkowskiego. Zespół jest m. in. laureatem I nagrody w kategorii zespołów śpiewaczych na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (1991 r.)oraz zdobywcą II nagrody na tymże festiwalu (2010r i 2016 r.) Wykonuje pieśni w lokalnym dialekcie pogranicznym polsko–czarnoruskim, zbliżonym do plebejskich gwar wokółgrodzieńskich (z Rakowicz do Grodna w linii prostej to ok. 20 km).
1. Służy siroteńka
2. Pada deżdżyk
3. A w sadoczku
4. Co ja kocham
5. Na most koniu, na most
6. Oj dobry wieczór