Archiwum Szansy na Oskara


Józef Kosmala


z Balkowa (Łęczyckie)
1. Jest tam dróżka jest przez balkowską wieś
2. Widzisz ty Maniuchna tą suchą tumpolą
3. Przelecioł sokół przez pański pokój
4. Kary konik kary
5. Balkowskie dziewczyny mają białe pończoszki
6. Jagem jechał bez ten Balków