Opowiedz historię swojego domu – KONKURS

Zapraszamy do udziału w konkursie „Historia mojego domu”, organizowanego w ramach projektu „Szkoła Tradycji Architektonicznych Północnego Podlasia”, a finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem konkursu jest uchwycenie bogactwa dziedzictwa kulturowego związanego z historią swojego domu, tradycyjnym budownictwem drewnianym Północnego Podlasia oraz innymi lokalnymi aspektami niematerialnymi – gwara, nazewnictwo, opowieści rodziców, dziadków.

Konkurs skierowany jest do młodzieży z terenu czterech powiatów województwa podlaskiego: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. uczniowie szkół podstawowych (klasy VI – VIII),
  2. uczniowie szkół średnich.

Prace przyjmujemy do 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie (do pobrania poniżej). Informacji można zasięgnąć również pod numerem telefonu +48 662 044 775 (Ewa), +48 602 430 772 (Mirek) lub pisząc na adres mailowy: sdp@podlasie.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Ewa Stepaniuk Opublikowane przez: