Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – botanik

Szanowni Państwo

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego wyłonienia Wykonawcy na wykonanie badań walorów botanicznych w obszarze Doliny Górnej Narwi oraz opracowanie treści do przewodnika w ramach projektu „Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi”. Szczegóły w poniższym załączniku.

Ewa Stepaniuk Opublikowane przez: