Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – geolog

Szanowni Państwo

Informujemy o rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego wyłonienia Wykonawcy na wykonanie badań walorów geologicznych, geomorfologicznych w obszarze Doliny Górnej Narwi oraz opracowanie treści do przewodnika w ramach projektu „Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi”. Szczegóły w poniższym załączniku.

Ewa Stepaniuk Opublikowane przez: